Meriç Grup Sigorta

 

Sigorta Nedir? Neden Sigorta Yaptırmalıyız?

 

Risklerden korunmak veya olası zararların etkisini azaltmak yada riskin gerçekleşmesinden sonra sebep olduğu kayıpları telafi etmek insanoğlunun hayatı boyunca başlıca çabası olmuştur. Bu çabalar sonucu ortaya çıkan sigorta sistemi bugün dünyada en yaygın riskle mücadele yöntemi haline gelmiştir. Dolayısıyla, en genel bakış açısıyla canımızı ve mal varlığımızı korumak, sorumluluklarımız nedeniyle uğrayabileceğimiz zararlarımız için sigorta yaptırmamız gerekir.

Sigorta sayesinde kişiler, risk öncesinde küçük miktarlarda ödemiş oldukları primler ile tek başına karşılayamayacakları zararları sigorta vasıtasıyla telafi edebilmektedir. Sigortacılık sektörünün gelişmesi sonucunda, ana işlevi olan riski paylaşmak ve kayıpları telafi etmenin yanı sıra, uzun vadeli sigorta ürünleri aracılığıyla fon yaratma işlevi de önem kazanmıştır.

Gelişmiş ülkelerde, sigortadan elde edilen büyük fonlar sayesinde sigortacılık sektörü sermaye piyasasının ana öğelerinden biri durumuna gelmiştir. Sigorta aynı zamanda milli geliri artırmak için araç olarak kullanılan, toplumun refahı ve ferdin mutluluğunu artırmak konusunda araç olan hizmetlerden birisidir. Sigortalı açısından bakıldığında ise, sigortanın güven ve emniyet oluşturan, olası hasarı önlemeye yönelik tedbirleri almasını teşvik edici, kişiler için geleceğe güvenle bakmalarını sağlayıcı nitelikte bir olgu olduğu görülmektedir.

 
Goozum